Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 37
  • Tất cả: 37,435
Đăng nhập

Tổ Toán - Tin - Ngoại ngữ

 
TT

Họ và tên  Chức vụ  Tổ chuyên môn   Ảnh
 1 Nguyễn Thị Hoài Thu
ĐT:0974854383
Email: nguyenthihoaithu1983@gmai.com
 TTCM - Toán  Toán - Tin - Ngoại ngữ  
2 Tàn Thị Vinh
ĐT:0986579538
Email: vinhbx2@gmail.com
 GV - Toán  Toán - Tin - Ngoại ngữ
 
3 Phạm Thị Thu Trang
ĐT:01674669980
Email: phamamthithutrang940@gmail.com
 GV - Toán  Toán - Tin - Ngoại ngữ
 
4 Nguyễn Thanh Sơn
ĐT: 0917343988
Email: thanhsonbx2@gmail.com
 TT-CNTT  Toán - Tin - Ngoại ngữ
 
5 Đỗ Thị Thanh Thúy
ĐT:0988430594
Email: thanhthuybx2@gmail.com
 GV - Tin  Toán - Tin - Ngoại ngữ
 
6  Kim Thị Thúy
ĐT:01684171786
Email: thuykimk56a@gmail.com
 GV - Tin Toán - Tin - Ngoại ngữ


 
 7  Ngọ Văn Toàn
ĐT: 0983279442
Email: ngolam23@gmail.com
 TPCM - Tiếng anh Toán - Tin - Ngoại ngữ

 
8  Ma Công Triều
ĐT:0974961301
Email:macongtrieulc@gmai.com

 GV - Tiếng anh  Toán - Tin - Ngoại ngữ
 
9  Phạm Thị Hồng Xuân
ĐT:0388708009
Email: hongxuanp@gmail.com

 GV - Tiếng anh
 Toán - Tin - Ngoại ngữ
 
10  Đinh Thị Vân Oanh
ĐT:0948948234
Email:vanoanh@163.com

 GV - Tiếng trung  Toán - Tin - Ngoại ngữ