Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
Thống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 62
 • Trong tuần: 62
 • Tất cả: 37,460
Đăng nhập
Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.
 • Thông tư 32_2020 TT- BGDĐT

  Thông tư 32/2020/BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

  11 lượt xem
 • Thông tư 26_2020 TT-BGDĐT

  Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011;

  2 lượt xem
 • Thông tư 25_2020 TT- BGDĐ

  Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

  5 lượt xem
 • Thông tư 24-2020 TT-BGDĐT

  Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

  5 lượt xem
 • Thông tư 06-2020- TT-BNV

  Thông tư 06/2020/TT-BNVngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức,viên chức,thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển,xét tuyển công chức,viên chức,thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xétt hăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

  2 lượt xem
  1 2 3 4 5 6 7 8