Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số ký hiệu văn bản Thông tư 04/2022/TT-BGTVT
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giao thông
Người ký duyệt Lê Đình Thọ
Tài liệu đính kèm 04_2022_tt-bgtvt-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-122017tt-bgtvt-ngay-15-thang-4.doc