Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Số ký hiệu văn bản Nghị định 29/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 24/04/2022
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Vũ Đức Đam
Tài liệu đính kèm 29_2022_nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-va-bien-phap-thi-hanh-nghi-quyet-so-122021ubtvqh15-ngay-30-thang.doc