Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
Số ký hiệu văn bản 44/2013/QH13
Ngày ban hành 26/11/2003
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Trích yếu nội dung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm luat-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2013.doc