Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức,viên chức,thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển,xét tuyển công chức,viên chức,thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xétt hăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Số ký hiệu văn bản Thông tư 06/2020/TT-BNV
Ngày ban hành 21/03/2021
Ngày hiệu lực 21/03/2021
Trích yếu nội dung Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức,viên chức,thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển,xét tuyển công chức,viên chức,thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xétt hăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong-tu-06-2020-tt-bnv.pdf