PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2030”
Số ký hiệu văn bản Quyết định 311/QĐ-TTg
Ngày ban hành 05/03/2022
Ngày hiệu lực 05/03/2022
Trích yếu nội dung PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2030”
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Người ký duyệt Vũ Đức Đam
Tài liệu đính kèm 311_qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-giao-duc-ly-tuong-cach-mang-dao-duc-loi-song-van-hoa.doc