Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
Lượt xem: 51
Tải về 0
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/7/2020
Lượt xem: 60
Tải về 0
102/2016/QH13 05/04/2016 Luật tre em 2016
Lượt xem: 88
Tải về 0
40/2013/QH13 22/11/2013 Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013
Lượt xem: 51
Tải về 0
09/2012/QH13 18/06/2012 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012
Lượt xem: 95
Tải về 0
66/2011/QH12 29/03/2011 Luật phòng chống buôn bán người
Lượt xem: 47
Tải về 0
23/2008/QH12 13/11/2008 Luật giao thông đường bộ 2008
Lượt xem: 57
Tải về 0
02/2007/QH12 21/11/2007 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007
Lượt xem: 44
Tải về 0
73/2006/QH 11 29/06/2006 Luật Bình đẳng giới 2006
Lượt xem: 45
Tải về 0
44/2013/QH13 26/11/2003 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
Lượt xem: 94
Tải về 0
12