Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định 11/2022/QĐ-TTg 27/04/2022 VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19
Lượt xem: 18
Tải về 0
Nghị định 29/2022/NĐ-CP 22/04/2022 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Lượt xem: 16
Tải về 0
Thông tư 04/2022/TT-BGTVT 22/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Lượt xem: 18
Tải về 0
Nghị định 01/VBHN-TTCP 19/04/2022 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 17
Tải về 0
Nghị định 24/2022/NĐ-CP 06/04/2022 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Lượt xem: 20
Tải về 0
Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2022 QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Lượt xem: 19
Tải về 0
Quyết định 09/2022/QĐ-TTg 04/04/2022 Quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Lượt xem: 15
Tải về 0
Pháp lệnh số: 01/2022/UBTVQH15 24/03/2022 Pháp lệnh này quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Lượt xem: 17
Tải về 0
Quyết định 05/2022/QĐ-TTg 22/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Lượt xem: 15
Tải về 0
Quyết định 311/QĐ-TTg 05/03/2022 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2030”
Lượt xem: 19
Tải về 0
1234