QUY ĐỊNH VỀ CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
Số ký hiệu văn bản Nghị định 01/2021/UBTVQH15
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung QUY ĐỊNH VỀ CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Người ký duyệt Vương ĐÌnh Huệ
Tài liệu đính kèm 01_2021_ubtvqh15-quy-dinh-ve-cac-nguyen-tac-tieu-chi-va-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan.doc