Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản Nghị định 01/VBHN-TTCP
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Người ký duyệt Trần Ngọc Liêm
Tài liệu đính kèm 01_vbhn-ttcp-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-phong-chong-tham-nhung.doc