Pháp lệnh này quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Số ký hiệu văn bản Pháp lệnh số: 01/2022/UBTVQH15
Ngày ban hành 24/03/2022
Ngày hiệu lực 24/03/2022
Trích yếu nội dung Pháp lệnh này quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Hình thức văn bản Ban Chấp Hành Trung Ương
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Người ký duyệt Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm 01_2022_ubtvqh15-phap-lenh-trinh-tu-thu-tuc-toa-an-nhan-dan-xem-xet-quyet-dinh-viec-dua-nguoi-nghien-ma.doc