BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số ký hiệu văn bản Nghị quyết số: 03/2021/UBTVQH15
Ngày ban hành 24/09/2021
Ngày hiệu lực 24/09/2022
Trích yếu nội dung BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Công an thành phố Lào Cai
Người ký duyệt Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm 03_2021_ubtvqh15-ban-hanh-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai.doc