Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Số ký hiệu văn bản Quyết định 05/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành 22/03/2022
Ngày hiệu lực 19/05/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 05_2022_qd-ttg-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quyet-dinh-so-1572007qd-ttg-ngay-27-thang-9-nam.doc