BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số ký hiệu văn bản Quyết định 05/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 05_2022_qd-ubnd_ban-hanh-quy-dinh-ve-phan-cap-quan-ly-to-chuc-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-thuoc.doc