QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Số ký hiệu văn bản Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 05/04/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Lê Tấn Dũng
Tài liệu đính kèm 05_2022_tt-bldtbxh-quy-dinh-ve-lien-ket-to-chuc-thuc-hien-chuong-trinh-dao-tao-trong-giao-duc-nghe.doc