Quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Số ký hiệu văn bản Quyết định 09/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hiệu lực 04/04/2022
Trích yếu nội dung Quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 09_2022_qd-ttg-ve-tin-dung-doi-voi-hoc-sinh-sinh-vien-co-hoan-canh-gia-dinh-kho-khan-de-mua-may.doc