VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19
Số ký hiệu văn bản Quyết định 11/2022/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/04/2022
Ngày hiệu lực 27/04/2022
Trích yếu nội dung VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 11_2022_qd-ttg-ve-tin-dung-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-tieu-hoc-ngoai-cong-lap-bi-anh-huong-boi.doc