KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV
Số ký hiệu văn bản Nghị quyết số: 46/2022/QH15
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 46_2022_qh15-nq46-ky-hop-bat-thuong-lan-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xv-.doc