Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011;
Số ký hiệu văn bản Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 21/03/2021
Ngày hiệu lực 21/03/2021
Trích yếu nội dung Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011;
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong-tu-26_2020-tt-bgddt-.pdf