Luật tre em 2016
Số ký hiệu văn bản 102/2016/QH13
Ngày ban hành 05/04/2016
Ngày hiệu lực 01/06/2017
Trích yếu nội dung Luật tre em 2016
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Văn hóa xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân
Tài liệu đính kèm luat-tre-em-2016.doc