Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Số ký hiệu văn bản Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 21/03/2021
Ngày hiệu lực 21/03/2021
Trích yếu nội dung Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong-tu-25_2020-tt-bgdd.pdf