Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Thông tư 04/2022/TT-BGTVT 22/04/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Lượt xem: 67
Tải về 0
Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2022 QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Lượt xem: 69
Tải về 0
Thông tư 02/2022/TT-BYT 18/02/2022 Thông tư này quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện, bao gồm việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.
Lượt xem: 62
Tải về 0
Thông tư 02/2022/TT-BNNPTNT 11/02/2022 Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
Lượt xem: 66
Tải về 0
Thông tư 06/2020/TT-BNV 21/03/2021 Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức,viên chức,thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển,xét tuyển công chức,viên chức,thi nâng ngạch công chức,thi hoặc xétt hăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Lượt xem: 90
Tải về 0
Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT 21/03/2021 Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Lượt xem: 95
Tải về 0
Thông tư 32/2020/BGDĐT 21/03/2021 Thông tư 32/2020/BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Lượt xem: 77
Tải về 1
Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT 21/03/2021 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011;
Lượt xem: 86
Tải về 0
Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT 21/03/2021 Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
Lượt xem: 77
Tải về 0
TT số 08/2020/TT-BGD ĐT 23/03/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 99
Tải về 0